Əhmədov Babək

Bakı

İnsan Resursları üzrə Menecer / Şöbə Rəhbəri

Mənim haqqımda

        1.  İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi :

     • a. İnsan Resursları Planlaması : Planlama metodları və addımları ; İş analizi metodları, prosesi və nəticələri ; İş yükü analizi ; İşçi ehtiyacının / optimal işçi sayınn hesablanması ; Əsas işçi ehtiyacı ; Əlavə işçi ehtiyacı ;  Davamiyyətsizlik və kadr axının hesablanması ;Kadr axının qarşısının alınmas; Strukturun tərtibatı  ( növlərinə görə ) ; Vəzifə təlimatların tərtibatı və sairə .

     • b. Rekruting  və Yerləşdirmə :  İşçi ehtiyacının müəyyən edilməsi ; Vakansiya tələbinin müəyyən edilməsi ; Vakansiya elanlarının hazırlanması və yerləşdirilməsi  ; Namizədlərin seçim mərhələləri ; CV-lərə baxış, ilkin seçim ; Namizədlərin dəyərləndirilməsi ; Referans araşdırması ; İşə qəbul prosesi və mərhələlər ; İşə yerləşdirmə ; Adaptasiya və Orientasiya proqramları ; Sınaq müddətinin qiymətləndirilməsi.

     • c. Təlim :  İş yerində təlim zərurəti ( ehtiyaclar və səbəblər ) ; Təlim planının hazırlanması.

     d. Karyeranın idarə edilməsi :  İstedadların müəyyən edilməsi və onların idarə edilməsi ; Davamçılar ; Yüksək potensiallı işçilər  və sairə.

     • e. Performansın idarə edilməsi : Performansın idarə edilməsinin mərhələləri ; Performans qiymətləndirmə metodları ; Səriştə əsaslı qiymətləndirmə metodları ; Hədəf əsaslı performans qiymətləndirməsi ; Performans göstəriciləri (PI və KPI-lar) ; Perfomans əsaslı əmək haqqı sisteminə keçid və sairə.

     •  f. Motivasiya layihəsinin tədbiqi : Motivasiyalı iş mühitinin formalaşdırılması  ; Stimullaşdırma sistemləri ; Maddi və Qeyri-maddi mükafatlandırma  ; İş dəyərləndirməsi (dərəcələndirmə: Reytinq , Müqayisə , Klassifikasiya ) .

 

 2.  Kadr kargüzarlığı və Əmək haqqı :

    • a. İşə Qəbul : Əmək Qanunvericiliyinə əsasən işə qəbul olan işçilərin rəsmiləşdirilməsi :    ( tələb olunan sənədlərin toplanılması , əmək müqaviləsinin bağlanılması , işə qəbul haqda əmrin  verilməsi ,  əmək müqavilələrin və əmrlərin uçotunun aparılması  , əmək kitabçasının yazılması ,  icbari siğorta ilə təmin olunma prosesinin  həyata keçirilməsi ) .

    • b. İşdən azad etmə : Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin sənədləşdirilməsi.

    • c. Məzuniyyətlər, Ezamiyyələr və Xəstəlik vərəqələri : Əmək məzuniyyətinin verilməsi qaydası və məzuniyyətin verilməsində növbəliliyə nəzarət ; Digər məzuniyyətlər ( Sosial, Təhsil , Yaradıcılıq və Ödənişsiz məzuniyyətlər ) ; Ezamiyyə qaydaları və xərclərinin strukturu : Ölkədaxili və ölkə xarici ezamiyyələr ; Xəstəlik vərəqələrinin qeydiyyatını və saxlanılmasını təmin etmək və sairə .

     • d. Əmək haqqı : Aylıq iş vaxtının uçot tabellərini  hazırlayaraq mühasibatlığa təhvil verilməsi  .

     • e. Müəssisə daxil  intizam qaydalarının və vəzifə təlimatlarının polzulamasına görə  tənbeh növlərinin tədbiqi və nəzarəti .

     f. İşçilərin əmək fəaliyyətlərinə dair arayışlar və xasiyyətnamələrin verilməsi .

     g. Sənədlərin arxivləşdirilməsi .

     • h. Dövlət qurumları ilə qarşılıqlı münasibətlər.


   3 . İnsan Resursları Sistemlərinin Qurulması :

     • a. Təşkilati strukturun hazırlanması  .

     • b. Ştat cədvəlinin hazırlanması  .

     • c. İşçilər barədə məlumat bazasının hazırlanması .

     d. İş vaxtının uçotu cədvəlinin hazırlanması .

     e. İşçi tələbi üçün formların hazırlanması.

     • f. Vakansiya izləmə cədvəlinin hazırlanması və cədvəldə müvafiq qeydlərin aparılması.

     g. Müsahibə izləmə cədvəllərinin hazırlanması və müvafiq vakansiya hesabatlarının çıxarılması.

     • h. Performans Qiymətləndirilmə sistemini qurulması :Hədəf əsaslı Performans qiymətləndirmə sistemini qurulması .Səriştə əsaslı Performans Qiymətləndirmə Sisteminin qurulması.

     • i. Prosedurların hazırlanması : Prosedurun strukturunun formalaşdırılması ; Cədvəl və qrafiklərin prosedura daxil edilməsi ;  Prosedura əlavələrin hazırlanması.


   4 . Elektron xidmətlər və kompüter bilikləri :

    a.  Emas.sosial.gov.az - elektron hökumət portalında sürətli və  sərbəst  işləmək bacarığı.

     b.  İSB.az - elektron portalında zəruri əməliyatların vaxtında icra olunması.

    c.  Microsoft Office:(Word ,Excel ,PowerPoint ), Outlook ,  1C.

 

    5 . Digər bacarıqlar :

     a. Psixologiyanın əsasları .

      b. Dillər: Rus və Azərbaycan dilləri  - yazmaq ,oxumaq , danışmaq - əla . İngilis -  orta .

Dil bilikləriniz

Rus — C2 — Səlis
Türk — C2 — Səlis
Azərbaycan — C2 — Səlis
İngilis — B1 — Orta

Təhsil

İş təcrübəsi

 • SPUTNİK 02.2001 - 12.2007

  Kadr seçimi üzrə mütəxəssis

 • GESCO ASC 03.2008 - 08.2010

  İnsan resusrları üzrə mütəxəssis

 • Çudo Peçka 08.2010 - 07.2012

  İnsan resursları üzrə inzibatçı

 • Baku Stroy 07.2012 - 06.2014

  İnsan resursları üzrə menecer

 • AS Nəqliyyat 06.2014 - 05.2018

  İnsan resursları üzrə menecer

 • AQS GROUP 05.2018 - 05.2022

  İnsan Resursları şöbə rəhbəri

 • VMF COMPANY 05.2022 - 05.2022

  İnsan Resursları şöbəsinin rəhbəri

Nailiyyətiniz və mükafatlarınız

 • Mike Pritula Academy 2010

  ( PRHi ) Professional Human Resources İnternational

 • HR Certification Institute ( HRCI ) 2011

  ( SPRHi ) Senior Professional Human Resources İnternational

Telegram kanalımız