Nargiz Mammadova

Muhasib

Dil bilikləriniz

İngilis — C1 — Yaxşı

Təhsil

İş təcrübəsi

Bilikləriniz

Muhsibatliq

0%

Vergi

0%

Ms Oficce

0%

1c

0%