Aparıcı mühəndis

Bakı

STP Alüminium
Vakansiyanın yerləşdirilmə müddəti bitib

Vakansiyanın detalları

Vakansiyanın təsviri

 • Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin qorunması üzrə mühəndisi, əməyin mühafizəsi üzrə qabaqcıl və elmi təcrübələri istehsalatda həyata keçirməli;
 • İş yerlərində Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin qorunması üzrə mühəndis nəzarət etməli;
 • İstehsalatda zədələnmə səbəblərinin analizi və qarşısını almaq üçün tədbirlər hazırlamalı və onların həyata keçirilməsini təşkil etməli;
 • İş yerlərində sanitar texniki vəziyyətin yoxlanmasında iştirak etməli;
 • İş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn kompleks planların hazırlanmasını təşkil etməli;
 • Binanın, qurğuların və avadanlıqların əməyin mühafizəsi üzrə texniki vəziyyətin yoxlanmasında iştirak etməli;
 • Struktur bölmələrində, istehsalatda ətraf mühitin çirkləndirilməsinin qarşısını almaqda tədbirlərin görülməsində iştirak etməli;
 • İşə götürülənlərlə giriş təlimatı aparmalı və işçilərə əməyin mühafizəsi üzrə oratya çıxan məsələlərin aradan qaldırılmasına köməklik etməli;
 • Qulluqçuların və mühəndis texniki işçilərin Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin qorunması departamentinin işçiləri təlimatı üzrə biliklərin yoxlanmasında və ettestasiya komissiyasının işində iştirak etməli;
 • Xidmətlərə təlimatların işlənib hazırlanmasında kömək etməli;
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrin araşdırılmasında iştirak etməli;
 • İşçilərin əməyin mühafizəsi üzrə ərizə, məktub və şikayətlərinə baxmalı və lazımi ölçülər götürməli;
 • Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin qorunması üzrə mühəndis mövcud forma və qaydalara uyğun olaraq hesabat aparmalı;
 • Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin qorunması üzrə mühəndis nəzarət etməli:  Sağlam və təhlükəsiz iş şəraiti yaratmaq üçün tədbirlərin aparılmaına;  əməyin mühafizəsi üçün norma, qayda və təlimatların yerinə yetirilməsinə;  səs-küyün səviyyəsinin, titrəmənin, çirklənmənin, tozlanmanın, işıqlanmanın, temperaturun, nəmişliyin və başqa istehsalat faktorlarının ölçülməsinin qrafik üzrə aparılmasına;  aspirator və ventilyasiya sistemlərinin keyfiyyətli işləməsinə;  qoruyucu qurğuların və mühafizə vasitələrinin vəziyyətinə;  iş yerlərin təlimatların vaxtında və leyfiyyətli aparılmasına;  işçilərin əməyin mühafizəsi dərslərinin təşkilinə təşkilinə, biliklərinin yoxlanmasına və attestasiyadan keçirilməsinə;  istehsalatda bədbəxt hadisələrin uçotuna və araşdırılmasına;  işçilərə verilən xüsusi geyimlərin, ayaqqabıların, fərdi mühafizə vasitələrinin və digər vasitələrin qorunmasına, yuyulmasına, təmizlənməsinə, qurudulmasına və zərərsizləşdirilməsinə;  xidmətlərdə əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinə ayrılmış vəsaitlərin düzgün xərclənməsinə.

Xüsusi tələblər

 • SƏTƏM qaydalarının tətbiqi baxımından qətiyyətlilik, məsuliyyət, ünsiyyətçilik və insanlarla rahat münasibət qurma bacarığının olması;
 • İxtisas üzrə diplom və ya sertifikatların olması;
 • Stresə davamlı, dürüst və analitik düşünmə bacarığı olmalıdır;
 • Komandada işləmək və təşkilatçılıq bacarığının olması

Oxşar vakansiyalar

 
 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

Telegram kanalımız