Anbardar

Bakı

Caspian Road

Vakansiyanın detalları

Vakansiyanın təsviri

 • Mal-material qiymətlilərinin anbara qəbulu, onların mühafizəsi və buraxılması, yenidən geri alınması, anbar sahəsindən, səmərəli istifadə etmək üçün onların düzgün yerləşdirilməsi. Lazım olan material və inventarın təcili tapılmasının təşkili. Yanacağın, xammalın, yarım fabrikatın, hazır məhsulun, hissələrin, alətlərin, əşyaların anbara qəbulu, çəkilməsi, mühafizəsi və müxtəlif materialların anbardan buraxılması, Qəbul olunmuş maddi sərvətlərin müşayiətedici sənədlərə uyğunluğunun yoxlanılması, Materialların mühafizə olunduğu yerə aparılması (əl ilə və ya ştampellərin və başqa mexanizmlərin köməyi ilə) və eyni zamanda görünüşünə, keyfiyyətinə, təyinatına və başqa əlamətlərinə görə çeşidlərə ayrılması, Materialın və məhsulun xarab olması və itkilərin qarşısını almaq məqsədi ilə mühafizəsinin təşkili və təmin olunması, Mühafizə olunan materialların, çeşidlərin və növlərin nomenklaturasını, onların xassələrini və təyinatını, iş alətlərinin, cihazların və s. quruluşunu və onların işə yararlığının yoxlanılması üsullarını təyin etməli,Əşyaların, məhsulun və xammalın boşaldılması, yüklənməsi və anbarda saxlanılması zamanı qorunma üsullarına, materialların və xidməti sahələrin yanğından mühafizə qaydalarına, zəhərləyici maddələrin yerdəyişmə və mühafizə qaydalarına, tez alışan və partlayıcı materialların qorunma, yanğından mühafizə və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunmalıdır. Anbarda, məntəqədə əməyin mühafizəsini, təhlükəsizlik texnikası, yanğından mühafizə və istehsalat sanitariyası qaydalarına əməl edilməklə yükləmə-boşaltma işlərinin aparılmasını, rekvizitlərinin yığılmasını, mühafizə olunmasının və vaxtında tədarükçüyə qaytarılmasının təşkil edilməsi. Əmtəə-maddi sərvətlərinin inventarlaşmasının aparılmasında iştirak etmək.

Xüsusi tələblər

 • Tikinti və inşaat sahəsində iş təcrübəsi olan işçilərə üstünlük veriləcəkdir.
 • İşində məsuliyyətli
 • Kollektivlə işləmək bacarığı
 • Daha öncə bu sahədə təcrübə sahibi
 • 1C 8.3 proqramı üzrə işləmək bacarığı
 • İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə işləyə biləcək əməkdaş

Müraciət etmək üçün: [email protected]

Oxşar vakansiyalar

 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

 
 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

 
 • 500 AZN dən

 
 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

 • Bakı

 • 700 AZN dən

 
 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

Telegram kanalımız