Təmirçi-çilingər

Bakı

ATS Food
Vakansiyanın yerləşdirilmə müddəti bitib

Vakansiyanın detalları

Vakansiyanın təsviri

 • Vaxtından əvvəl avadanlıqların və ehtiyat hissələrinin aşınmasının səbəbini araşdırıb aradan qaldırmaq və bir daha takrarlanmaması üçün tədbir görmək;
 • Texniki ləvazimatların və avadanlıqların hissələrinin təmirini icra etmək;
 • İşlək ləvazimatların, tərtibatların qeydiyyatını aparmaq və zamanında ehtiyat hissələrinin sifarisini açmaq;
 • Təmirdən sonra əsas və yardımçı avadanlığın işdə yoxlanılması və onun istismara buraxılmasını təşkil etmək;
 • Avadanlıqların təmir olunmuş qovşağının və mexanizminin sınaqdan çıxarılmağa, təzyiq altında yoxlanılmağa və yük altında istismara verilməsi ilə sazlanmağa hazırlamaq və yoxlamaq;
 • Quraşdırılan avadanlığın tarazlaşma, mərkəzləşmə, yoxlanılıb düzəldilmə və tənzimlənmə üsullarını təşkil etmək;
 • Əsas və yardımçı avadanlığın, maşın və mexanizmlərin mürəkkəb olmayan birləşmələrini və mexanizmlərini sökmək, təmir etmək və yığmaq.

Xüsusi tələblər

 •  Avadanlıqların, qurğuların texniki xüsusiyyətlərini, iş rejimlərini, istismar qaydalarını bilmək;
 •  Kəsici və deşici alətlər və qaldırıcı qurğulardan istifadə etməyi bacarmaq;
 •  Quraşdırma və montaj etməyi bacarmaq;
 •  Quraşdırılan, sökülən, təmir olunan avadanlıqların təyinatını bilmək;
 •  Avadanlıqların sökülməsində, təmir olunmasında, quraşdırılmasında tətbiq edilən material, məmulat, alət və ləvazimatların nomenklaturasını bilmək;
 •  Mexanikləşdirilmiş alətdən istifadə etmə üsullarını bilmək;
 •  Quraşdırılmış avadanlıqların yoxlanıb düzəldilməsinin ən sadə üsullarını bilmək.

Müraciət etmək üçün: [email protected]
Telegram kanalımız