Yeraltı qaz kəmərlərinin təmiri və istismarı üzrə çilingər

Bakı

SOCAR
Vakansiyanın yerləşdirilmə müddəti bitib

Vakansiyanın detalları

Vakansiyanın təsviri

● Hazırlanmış məmulatları alətlər vasitəsi ilə düzgün işləmək;
● Quraşdırma prosesində zədələnmiş və sınmış yerləri aşkar etmək və onları aradan qaldırmaq;
● Detal və qovşaqların aşınma dərəcisini müəyyən etmək;
● Qaldırıcı nəqliyyat mexanizmləri və xüsusi alətlər tətbiq etməklə takelaj işlərini yerinə yetirmək;
● Qaldırıcı mexanizmləri tətbiq etməklə quraşdırma işlərini yerinə yetirmək;
● Magistral qaz kəmərində müvəqqəti olaraq sızmanın aradan qaldırılması üçün dəmir xamutları həmin hissəyə bərkidmək;
● Xətti istismar xidmətində qaz paylayıcı stansiyaların texnoloji sistemində qaz sızmasının aradan qaldırılması üçün çilingər işlərinin yerinə yetirmək;
● Magistral qaz kəmərləri üzərində olan xətti kranların və siyirtmələrin işlək vəziyətdə olmasının/olmamasını yoxlamaq , xətti kranların kipləşdirici yağla yağlamaq, siyirtmələrin hərəkətedici hissələrinin yağlamaq;
● Boru kəmərlərini korroziyadan qorunması üçün rəngləmək;
● Odorant məhlulu çənlərini (və ya boş odorant çəninin) xüsusi avtomobilə yüklənməsi və boşaltmaq;
● Odorant məhlulunun odorant qurğusunun çəninə doldurmaq;
● Odorant qurğusunun impuls xətlərində, qazın giriş-çıxış hissəsində olan yivli birləşmələrdə, odorant qurğusu çəninin filtirində, ventillərin boğaz hissəsində və s. hissələrində sızmanın aradan qaldırmaq və digər təmir işlərinin yerinə yetirimək;
● Kəsmə və qaynaq işinin həyata keçirilməsi zamanı hazırlıq işlərinin yerinə yetirmək;
● Xidmət rəisinin tapşırıq və göstərişlərini yerinə yetirmək;
● İstifadəsində olan alət və vəsaitlərin saz vəziyyətdə olmasına nəzarət etmək;
● Təhvil-təslim sənədləşmənin aparılmasında iştirak etmək;
● Korroziyadan qorunma, qəzaların qarşısını almaq üçün tədbirləri görmək;
● Qəza və bədbəxt hadisələrin araşdırılmasında müvafiq qaydada iştirak etmək;
● Qüsurlar cədvəli üçün bütün nasazlıqlar və çatışmazlıqların siyahıya alınmasında müvafiq qaydada iştirak etmək;
● Sahənin abadlıq işləri ilə əlaqədar keçirilən tədbirlərində iştirak etmək
● İş yerinin təmiz saxlanmsına cavabdehlik;
● Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitariya və yanğından mühafizənin norma və qaydalarına riayət etmək. 

Xüsusi tələblər

● Tam orta təhsil
● Məsuliyyət
● Nizam-intizam
● Dürüstlük
● Etik davranış
● Peşəkarlıq
● Şifahi özünüifadə
● Detallara diqqət
● Keyfiyyət yönümlülük
● İş növləri və peşələr üzrə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası təlimatları  bilməli
● Magistral qaz kəmərlərinin təmir və texniki xidmət işlərini bilməli
● Qazpaylayıcı stansiyaların istismarını bilməli
● Qazpaylayıcı stansiyaların təmiri və texniki xidmətini bilməli.

Telegram kanalımız