Böyük hüquq məsləhətçisi

Bakı

SOCAR
Vakansiyanın yerləşdirilmə müddəti bitib

Vakansiyanın detalları

Vakansiyanın təsviri

• Məhkəmə qərarlarının icrasının təmin etmək;
• İcra vərəqəsinin icrasının təmin olunmasına nəzarəti həyata keçirmək;
• İcranın təmin olunmadığı halda vaxtında icra edilməyən işlər üzrə icra şöbəsinə irad məktub layihəsini hazırlamaq;
• Zəruri olduğu halda icra qurumlarının hərəkətsizliyi barədə məktubu hazırlamaq və müvafiq qurumlara göndərmək
• İcraçının hərəkətsizliyindən məhkəməyə şikayət layihəsinin hazırlamaq və icranın təmin edilməsi üçün tədbirləri görmək;
• Hüquqi yazışmaları həyata keçirmək;
• Hüquqi yazışmaları həyata keçirimək;
- Məktub, müraciət, ərizə, şikayət, xidməti yazı, təqdimat və s. mövzusuna uyğun araşdırmaların və daxili tədqiqatları aparmaq;
- Struktur bölmələrdən tələb olunan məlumatları təmin etmək;
- Mövzuya uyğun olaraq cavab məktubunu, rəyi və s. hazırlamaq;
• Daxil olmuş məhkəmə icra sənədlərini araşdırmaq və cavablandırmaq;
• İdarədaxili sənədlərə hüquqi rəy vermək;
• Hüquqi xüsusiyyətə malik sənədlərin, layihələrin qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq;
• Əmək və icra intizamının pozulması faktlarının araşdırılması və intizam tənbehi tədbirlərinin görülməsinə dair hüquqi rəy vermək;
- Əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərin və vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə dair daxil olan ərizə, şikayət, xidməti yazı və s. sənədləri araşdırmaq;
- İşçinin faktiki gördüyü iş barəsində məlumatın toplanması, barədəsində yazılmış xidməti yazı ilə tanış edilməsi və işçinin izahatını almaq;
- İşçinin izahatının struktur bölmədən toplanılmış məlumatlarla uzlaşdırılması, işçinin əməlinin vəzifə təlimatı və əmək funksiyası üzrə öhdəliklərinə aidiyyətini yoxlamaq;
- İşçinin son 6 ay ərzində intizam məsuliyyətinə cəlb olunub
Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar) olunmamasını yoxlamaq;
- Törədilmiş əməlin araşdırılma nəticəsində toplanılmış materiallar əsasında hüquqi qiymətin verilməsi və təqsirkar şəxslərin müəyyənləşdirilərək yazılı rəyi hazırlamaq;
- Əməlin hüquqi nəticəsinin sonu olaraq intizam məsuliyyətinə cəlb olunması barədə əmr layihəsini hazırlamaq;
• Torpaq sahələrinin özbaşına zəbt olunması, mühafizə və təhlükəsizlik zonasının pozulması faktlarına dair hüquqi tədbirlərini həyata keçirmək;
• Sahənin daimi istifadəsində olan torpaq sahələrinin özbaşına zəbt olunması və mühafizə zonasında qeyri-qanuni tikililərə dair tədbirlərini həyata keçirmək;
- Sahənin daimi istifadəsində olan torpaq sahələrində və mühafizə zonasında qeyri-qanuni tikililərə dair məlumatların araşdırılması və əraziyə yerində baxış keçirmək;
- Tikinti aparılan sahənin xüsusi mülkiyyətdə olub olmamasının araşdırılması ilə bağlı məktubu hazırlamaq və müvafiq təşkilatlara göndərmək
- Müvafiq təşkilatlardan mülkiyyətdə olan tikiliyə və ya sahəyə dair sənədləri təmin etmək;
- Sahənin daimi istifadəsində olan torpaq sahələrinin özbaşına zəbt olunması faktının aradan qaldırılması üçün məhkəməyə müraciət etmək;
• Məhkəmə proseslərində sahənin maraqlarını və hüquqlarını müdafiə etmək;
• Məhkəmə proseslərində iddiaçı qismində iştirak etmək;
- Sahənin hüquq və mənafelərinin qorunması məqsədilə iddia ərizələrini hazırlamaq;
- Məhkəmə proseslərində iştirak edilməsi üçün etibarnamələrin hazırlanmasına dair müraciət etmək;
- Məhkəmə hazırlıq iclasında iştirak edilməsi və məhkəmə tərəfindən tələb olunan məlumatları təqdim etmək;
• Məhkəmə prosesində iddiaçı qismində iştirak etməklə və iddia ərizəsinin əsaslı olduğunu sübut etməklə idarənin iddiasının təmin edilməsi üçün bütün zəruri hüquqi tədbirlər görmək;
- İş üzrə vəsatətlərin verilməsi və zəruri olduğu halda iddianın təmini tədbiri barəsində ərizəni hazırlamaq;
• Apellyasiya məhkəməsində iştirak etmək;
- Apellyasiya şikayətinin və ya qarşı tərəfin şikayətinə etiraz ərizəsini hazırlamaq;
- Sübutların toplanılması, araşdırılması və apellyasiya məhkəməsində iştirak etmək;
- İş üzrə vəsatətləri hazırlamaq;
• Məhkəmə prosesində cavabdeh şəxs qismində iştirak etmək;
- İddia ərizəsinin araşdırılması, struktur bölmələrdən müvafiq məlumatları təmin etmək;
- Etiraz layihəsinin hazırlanması, razılaşdırılması və məhkəməyə təqdim etmək;
- Məhkəmə proseslərində iştirak edilməsi üçün etibarnamələrin hazırlanmasına dair müraciət etmək;
- Məhkəmə hazırlıq iclasında iştirak etmək və məhkəmə tərəfindən tələb olunan məlumatları təqdim etmək;
- Məhkəmə prosesində cavabdeh qismində iştirak etmək və iddia tələbinin əsassızlığını sübut etməklə iddia tələbinin təmin edilməməsi üçün bütün zəruri hüquqi tədbirləri görmək;
• Məhkəmə prosesində qarşılıqlı iddia tələbi üzrə iştirak etmək;
- Məhkəmə bildirişinin və iddia ərizəsinin araşdırılması və zəruri məlumatları təmin etmək;
- Qarşılıqlı iddia layihəsini hazırlamaq;
- Məhkəmə prosesində cavabdeh və ya qarşılıqlı iddia üzrə iddiaçıqismində iştirak etmək və sahənin hüquq və mənafelərinin  qorunması üçün bütün zəruri hüquqi tədbirləri görmək;
• Məhkəmə prosesində 3-cü şəxs qismində iştirak etmək;
- Məhkəmə bildirişi, iddia ərizəsi və 3-cü şəxs qismində işə cəlb olunması barədə qərarın araşdırılması və zəruri məlumatları təmin etmək;
- Məhkəmədə 3-cü şəxs qismində iştirak edilməsi və əlaqədar izahatları vermək;
- Müstəqil tələb irəli sürən 3-cü şəxs qismində işə cəlb olunması barədə vəsatəti hazırlamaq;
- İddiaçı tərəfdən müstəqil tələb irəli sürən 3-cü şəxs qismində işəcəlb oluduğu halda iddia ərizəsinin hazırlanması və ya cavabdeh tərəfdən qoşulduğu halda etiraz və ya qarşılıqlı iddianı hazırlamaq;
 • Cinayət işləri üzrə məhkəmə işlərində mülkü iddiaçı qismində iştirak etmək;
- Struktur bölmələrdən daxil olan cinayət faktınına dair məlumatı toplamaq və araşdırmaq;
- Cinayət faktının araşdırılmasına dair hüquq mühafizə orqanlarına məktub göndərmək;
- Cinayət işinin başlanmasına dair qərarın araşdırılması və polisə tələb olunan ifadənin və sənədləri təqdim etmək;
- İttiham aktı ilə tanışlıq, sübutların aidiyyatı strukturlardan toplanılması və məhkəmə prosesinə mülki iddianı hazırlamaq;
- Məhkəmə proseslərində iştirak edilməsi üçün etibarnamələri hazırlamaq;
- Məhkəmə iclasında iştirakın edilməsi və məhkəmə tərəfindən tələb olunan məlumatların təqdim etmək; 

Xüsusi tələblər

• Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 1 İl / Müvafiq sahə üzrə
• Məsuliyyət
• Nizam-intizam
• Dürüstlük
• Etik davranış
• Peşəkarlıq
• Şifahi özünüifadə
• Konfliktlərin idarə edilməsi
• Qərarvermə
• Detallara diqqət
• Keyfiyyət yönümlülük
• Stresin idarə edilməsi
• Danışıq aparma
• Yazılı özünüifadə
• Dərketmə
• Mühakimə
• Problem analiz etmə
• Microsoft Excel
• Microsoft Outlook
• Microsoft PowerPoint
• Microsoft Project
• Microsoft Word
• Cəza icra hüququnu;
• Cinayət hüququnu;
• Daxili Əsasnamələri;
• Əmək hüququnu;
• Əmlak Hüququnu;
• Hüquq Nəzəriyəsini;
• İnzibati hüququ;
• İqtisadi hüququ;
• Konstitusiya hüququnu;
• Mülki hüququ;
• Microsoft Excel proqramını;
• Microsoft Word proqramını;
• Microsoft Outlook proqramını;
• OpenText proqramını;
• Rabitə vasitələrinin istismarını;
• Kargüzarlıq işlərini;
• Sənədləşmə və inzibati işləri;
• Əməyin mühafizəsini;
• Əməyin sağlamlığını;
• Əməyin təhlükəsizliyini;
cƏmək şərаitinin normallaşdırılmasını;
• Sanitariya-gigiyena qaydalarını;
• İş növləri və peşələr üzrə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası təlimatları;
• Ətraf mühitin qorunmasını;
• Qaydalara riayət etmə 

Oxşar vakansiyalar

Telegram kanalımız