Traktorçu (İsmayıllı şəhəri)

İsmayıllı

SOCAR
Vakansiyanın yerləşdirilmə müddəti bitib

Vakansiyanın detalları

Vakansiyanın təsviri

•Maye yanacaqla işləyən traktorların müxtəlif yük, maşın və mexanizm, metal konstruksiya və müxtəlif kütləli qurğuların daşınması zamanı yedəkli vasitələrdən istifadə etməklə idarə etmək;
•Daşınan yükün yüklənməsində, bərkidilməsinə və boşaldılmasına nəzarət etmək;
•Traktorun yanacaqla doldurulmasını, traktorun və yedəkli qurğuların yağlanmasını həyata keçirmək;
•Traktorun işindəki nasazlıqların aşkar emək və aradan qaldırılması, cari təmirin aparılması, traktorların və yedəkli qurğuların müxtəlif növ təmirində iştirak etmək;
•Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qaydalarına riayət etmək;
•Öz iş yerini icazəsiz tərk etmir, təhlükəli yerlərə getməmək.

Xüsusi tələblər

•Müvafiq sahə üzrə 2 İl / Müvafiq sahə üzrə
•Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat Xüsusi texnikaları idarəetmək üçün T, TT, H, HT, HK, TK
•Məsuliyyət
•Nizam-intizam
•Dürüstlük
•Etik davranış
•Peşəkarlıq
•Şifahi özünüifadə
•Xidmət olunan traktorun iş prinsiplərini və quruluşunu;
•Mühərrikin gücü 73.5 KVT-a (100 a.g) qədər olan traktorun idarə edilməsi qaydalarını;
•Küçə hərəkəti qaydalarını, müxtəlif növ yüklərin yüklənməsi, boşaldılması, bərkidilməsi, qaydalarını;
•Traktorun işində olan nasazlıqların aşkar edilməsi və aradan qaldırılmasını;
•Mühərrikin gücünü;
•Təhvil-təslim sənədlərinin tərtibi qaydasını;
•İş yerinin təmiz və saz vəziyyətdə saxlanmasını, maddi qiymətlilərin və sənədlərin müəyyən olunmuş qaydada
qorunub saxlanmasını.

Telegram kanalımız