Instrument Technician

Bakı

Umid Babek Operating Company

Vakansiyanın detalları

Vakansiyanın təsviri

 • Mexaniki Səviyyə ölçənlərinin təmiri (yağın dəyişdirilməsi, Yayın dəyişdirilməsi, lentin dəyişdirilməsi, üzgəcin dəyişdirilməsi, əqrəb mexanizmlərin dəyişdrilməsi).
 • Səviyyə transmitterlərinə texniki baxışın keçirilməsi (Qidalanmanın yoxlanılması, yağın təmizlənməsi).
 • Texnoloji sahədə yerləşən NÖC və Avtomatika avadanlıqlarınına texniki baxışın keçirilməsi (Temperatur, təzyiq, səviyyə və sərf transmitterləri, alov və qaz detektorları).
 • Pnevmatik tənzimləyicinin təmir edilməsi.
 • Özü yazan manometrlərə baxışın keçirilməsi. 
 • Özü yazan manometrlərdə nasazlıqların aradan qaldırılması.
 • Qaz sərfinini hesablayan cihazlara baxışın keçrilməsi. 
 • Lay suları sahəsində NÖC və Avtomatika cihazlarına baxış keçirilməsi.
 • Lay suları sahəsində NÖC və Avtomatika cihazlarında təmir işlərinin icrası.
 • Nasoslarının elektrik idarəetmə dövrələrinə baxış keçirilməsi, təmirin aparılması.
 • Avtomatlaşdırılmış tənzimləyici klapanda texnikin baxışın keçirilməsi, təmir işinin icrası
 • Turbokvant (kondensat sərfi ölçən) təmir işlərinin və texniki baxışın aparılması.
 • Sobalar sahəsində, NÖC və Avtomatlaşdırma avadanlıqlarına texniki baxışın keçirilməsi, təmir işlərinin aparılması.
 • Mürəkkəb elektromaqnit, elektrodinamik, istilikölçən, optiki-mexaniki, hesab, avtomatik, pirotexnik və digər cihazların məsul detal və qovşaqlarını uyğunlaşdırıb son şəklə salmaqla təmiri, nizamlanması, sınağı, yustirlənməsi, quraşdırılması və təhvil verilməsi;
 • Rele mühafizəsi, elektroavtomatika və telemexanika qurğularının köklənməsi və sazlanması;
 • Mürəkkəb birləşmə sxemlərinin tərtib edilməsi və quraşdırılması;
 • Cihazların yoxlanılması və sınanmasında mütləq və nisbi xətaların hesablanması;
 • Qüsurlar cədvəlinin tutulması, cihazlara və avtomatlara pasportların və attestatların doldurulması.
 • Kabel yollarının montaj quraşdırlma işlərinin aparılması.
 • Kabellərin atılması və ATEX standartlarına uyğun birləşmə qutularına və cihazlara montaj edilməsi (qləndlərin vurulması).
 • İmpuls xətlərinin çəkilməsi, fitinqlərin quraşdırılması, təzyiqə sınaq testlərində texniki dəstəyin verilməsi.
 • Yanğın siqnalizasiya detektorlarına texniki baxışın keçirilməsi.
 • Emerson DCS idarəetmə panellərinə texniki xidmətin keçirilməsi.
 • Delta V sisteminə nəzarət.
 • Gündəlik texniki baxış cədvəllərinin doldurulması və rəhbərliyə nəticələr haqqında məlumatın verilməsi.

Xüsusi tələblər

 • Rokweb (qaz sərfinin ölçülməsi) proqramı;
 • Hart kommunikatorla ilə işləmə bacarığı;
 • Avtomatika-metrologiya ölçmə işləri;
 • Avtomatika-metrologiya avadanlıq-qurğuların quraşdırılması;
 • Avtomatika-metrologiya avadanlıq-qurğularına baxış;
 • Avtomatika-metrologiya avadanlıq-qurğularına qulluq;
 • Avtomatika-metrologiya avadanlıq-qurğularının təmiri;
 • Elektrik avadanlıq-qurğuların istismarı;
 • Fəaliyyəti tənzimləyən daxili normativ sənədlər;
 • Məsuliyyət;
 • Keyfiyət yönümlülük;
 • Qaydalara riayət etmə;
 • Dürüstlük;
 • Etik davranış;
 • Peşəkarlıq;
 • Şifahi Özünüifadə.

Müraciət etmək üçün: [email protected]

Oxşar vakansiyalar

 
 • Füzuli

 • Razılaşma yolu ilə

 
 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

 
 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

Telegram kanalımız