Aparıcı mühasib (Şəmkir rayonu, İqtisadiyyat və uçot şöbəsi)

Şəmkir

SOCAR

Vakansiyanın detalları

Vakansiyanın təsviri

•İstehsal və tədavül xərclərinin, smeta xərclərinin icrasının, məhsul, iş, xidmət satışının, tikinti, quraşdırma və sair işlərin dəqiq uçotunun aparılmasını həyata keçirmək;
•Müəyyən olunmuş müddətlərdə debitor borclarının alınmasını və kreditor borclarının ödənilməsini, ümidsiz və şübhəli borcların və digər itkilərin müvafiq qaydada silinməsini təmin etmək;
•Hesabat tərtib etmək üçün uçotun müxtəlif sahələri üzrə məlumat hazırlamaq;
•İşçilərə pul vəsaitinin ödənilməsi üzrə digər ödəniş cədvəllərini hazırlamaq;
•Təsdiq оlunmuş ştat cədvəlinə, iş vaxtının uçotu tabellərinə uyğun оlaraq işçilərə əmək haqqının və ödənişlərin ödənilməsini həyata kеçirmək;
•İşçilərin əmək haqlarından və göstərilən хidmətlərdən gəlir vеrgisini, sоsial sığоrta ayırmalarını və digər tutulmaları qüvvədə оlan qanunvеriciliyə uyğun оlaraq düzgün həyata kеçirmək;
•Əmək haqqından ödənişlərin köçürülməsi üçün bank sənədlərini hazırlamaq;
•Sosial sığorta və məşğulluq fonduna nəzərdə tutulmuş hesabatları təqdim etmək;
•Ezamiyyətə gedən işçilərlə hesablaşmaların uçotunu müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirmək. 

Xüsusi tələblər

•Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsini;
•Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsini;
•Azərbaycan Respublikasının “Mühasibat uçotu haqqında qanunu”nu;
•“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ı. 

Oxşar vakansiyalar

 
 • Mehdiabad

 • Razılaşma yolu ilə

 
 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

 
 • Bakı

 • 2000 - 2500 AZN

 
 • Bakı

 • Razılaşma yolu ilə

 
 • Bakı

 • 700 - 1000 AZN

 
 • Sumqayıt

 • 700 - 1100 AZN

Telegram kanalımız