İşləyənlər üçün məqalələr

İş sənin axırına çıxınca, sən işin axırına çıx

İş sənin axırına çıxınca, sən işin axırına çıx

Bəzən insan işdə özünü həddindən artıq yüklənmiş hiss edir, iş prosesinin stressinə tab gətirə bilmir, gündən-günə geriləyir. İş insanı o qədər yorur ki, o şəxsi və peşəkar inkişafına diqqət ayıra bilmir, irəli getməkdənsə gündən-günə gerilədiyini hiss edir. İnsan işləri yarımçıq saxlayır, bir işi bitirməmiş digərinə keçir. İşlər qalaq-qalaq yığılır, adam bilərəkdən çətin tapşırıqların həll edilməsini ləngidir və nəticədə özünüqiymətləndirmə zəifləyir, digər tərəfdən insan özünü işinə lazımınca sərf edə bilmədiyi üçün vicdan əzabı çəkir. 

Telegram kanalımız