İnsanar Resurları (HR) üçün məqalələr

Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli iş rejiminə görə əməkhaqqının ödənilməsi

Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli iş rejiminə görə əməkhaqqının ödənilməsi

Əmək Məcəlləsinin 97-ci maddəsinə əsasən, saat 22:00-dan səhər saat 06:00-dək olan müddət gecə vaxtı sayılır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş əmək şəraiti ağır və zərərli olan iş yerlərində, habelə xüsusi xarakterli işlərdə çalışan işçilərin gündəlik iş vaxtının ən azı yarısı gecə vaxtına düşdükdə, iş vaxtının gecə vaxtına düşən hissəsi bir saat qısaldılır.

İşçiyə artıq işlədiyinə görə nə qədər pul verilməlidir?

İşçiyə artıq işlədiyinə görə nə qədər pul verilməlidir?

İş müddətinin insan həyatında ən vacib amillərdən biri olduğunu desək, yanılmarıq. Günümüzdə, xüsusilə özəl sektorda normadan artıq işləməyə məcbur olan xeyli şəxs var və uzun iş saatları demək olar ki, adi hala çevilməkdədir. Bu isə onları nəinki digər fəaliyyətlərdən məhrum edir, həmçinin sağlamlıqlarını itirmələrinə gətirib çıxarır. 

Əmək stajı illərinə görə hansı imtiyazlar nəzərdə tutulub?

Əmək stajı illərinə görə hansı imtiyazlar nəzərdə tutulub?

Əmək münasibətlərində hər bir təqvim ili təcrübə deməkdir. Mövcud normalar ilk dəfə işə başlayanların əməyə münasibətinin həvəsləndirilməsi, uzun müddətli təcrübəyə sahib olanların isə əmək fəaliyyətinin dəstəklənməsinə xidmət etməlidir. Bu sağlam əmək münasibətinin formalaşdırılmasında mühüm rol oynamağa imkan verəcək tədbirlərdən sayılır. Beynəlxalq praktikaya diqqət yetirsək müəyyən edə bilərik ki, əmək fəaliyyətinə staj keçmədən başlayan hər bir işçi həmin müddət ərzində əməyə həvəsləndirilir, uzun müddətli təcrübəyə malik şəxslər isə təcrübəsi nəzərə alınmaqla irəli çəkilməyə və ya təcrübəsinə uyğun olaraq dəstək tədbirlərinə cəlb edilir.

Baş mühasibin işi nədən ibarətdir və o nəyə cavabdehdir?

Baş mühasibin işi nədən ibarətdir və o nəyə cavabdehdir?

Baş mühasib vəzifəsi çox cəlbedicidir – yüksək mövqe, yaxşı əməkhaqqı. Lakin o, çox böyük məsuliyyəti də özündə ehtiva edir. Bu məsuliyyət o qədər ciddidir ki, bəzi mütəxəssislər özlərini oxşar məsuliyyətlə yükləməmək üçün bilərəkdən vəzifələrinin yüksəlməsini istəmirlər. Gəlin aydınlaşdıraq ki, baş mühasib nəyə görə cavabdehlik daşıyır?

Şirkətin idarə edilməsində İnsan Resursları Departamentinin rolu

Şirkətin idarə edilməsində İnsan Resursları Departamentinin rolu

Şirkətin strateji idarəetməsi onun uzunmüddətli məqsədlərinə çatmasında və bazarda uğur qazanmasında mühüm rol oynayır. Ancaq bir çox təşkilatların gözdən qaçırdığı şey strategiyanın uğurlu icrası üçün vacib olan amil - HR departamentinin roludur. Bu yazıda biz HR departamentinin şirkətin rəqabət üstünlüyünü yaratmaq və saxlamaqda necə əsas faktorlardan birinə çevrilməsinə baxacağıq.

Telegram kanalımız